Radźićeljo z lětom spokojom

wutora, 20. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Klětu čakaja wusahowace nadawki ­na gmejnu a gmejnskich radźićelow. Na planje steja wšelke twarske přede­wzaća, na přikład twar noweje pěstowarnje.

Róžant (JK/SN). Słódna wječer je čłonam gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant po jich poslednim lětušim posedźenju zawěsće zesłodźała. ­Lětušu dźěławosć postajowachu přede­wšěm přihoty za nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje. Twarske dźěła klětu nalěto zahajić, kaž to wjesnjanosta Hubertus ­Ryćer (njestronjan) na posedźenju radźićelow minjeny štwórtk praji. Twarjenje ma so w třećim kwartalu 2024 (swojemu zaměrej) přepodać. Paralelnje k nowotwarej chcedźa nětčišu pěstowarnju na hort přetwarić. Za to trěbne srědki su nětko ­zaručene a přez spěchowansku banku wobkrućene. Płaćić ma cyły projekt 8,46 milionow eurow, 7,61 milion z toho su spěchowanske srědki. To předleži nětko „čorne na běłym“. Gmejna liči z tym, zo přihotowanske a wosebje twarske dźěła dosć derje wotběža. W januarje 2023 wotměje informaciske zarjadowanje wo twarskim projekće, na kotrymž gmejna hišće raz wšitke parametry a ličby kaž tež plan wotběha předstaji.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND