Dohodowna atmosfera we wowčerni

wutora, 20. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ines Gubsch, Vera Lachetta a Manuela Schneider (wotlěwa) z domizniskeho towarstwa Radiška poskićachu samozhotowjene twory.  Foto: Carmen Schumann Ines Gubsch, Vera Lachetta a Manuela Schneider (wotlěwa) z domizniskeho towarstwa Radiška poskićachu samozhotowjene twory. Foto: Carmen Schumann

Stróža (CS/SN). Adwentne popołdnjo we wowčerni zarjada biosferoweho rezerwata Stróža bě so lěta 2018 zahajiło jako małke zarjadowanje. Tehdy bě hłowny zaměr, poskićić składnosć zetkanja sobudźěłaćerjow z jich wokolnymi partnerami a zmóžnić rozmołwu w přitulnym kole. Potom dyrbješe zarjadowanje korony dla dwójce wupadnyć. Tola minjeny pjatk bě skónčnje zaso tak daloko – a tónraz zeńdźechu so we wjetšim kruhu. Organizatorojo su sej někotrych wikowarjow a rjemjeslnikow přeprosyli, a tež dalši publikum bě witany. Štóž nalětnje a nazymske wiki w Stróži znaje, sej wotputanu a přećelnu atmosferu tule waži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND