Čehodla hodowny štom faluje?

wutora, 20. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale tři metry šěroki swěčkaty wobłuk na Slepjanskej nawsy je dar energijoweho předewzaća LEAG k lětušemu 750lětnemu jubilejej wsy. Foto: Constanze Knappe Nimale tři metry šěroki swěčkaty wobłuk na Slepjanskej nawsy je dar energijoweho předewzaća LEAG k lětušemu 750lětnemu jubilejej wsy. Foto: Constanze Knappe

Přewšo atraktiwna hodowna pycha pyši nawjes w Slepom. Swěčkaty wobłuk z metala běchu krótko do prěnjeho ­adwenta stajili. Nimale tři metry dołhi wobłuk waži na 200 kilogramow.

Slepo (CK/SN). Do wulkeho swjedźenskeho kónca tydźenja w juniju bě energijowe předewzaće LEAG Slepjanskej gmejnje zdźěliło, zo chce składnostnje 750. jubileja wsy swěčkaty wobłuk darić. „Ideja je nas tola chětro překwapiła“, powěda wjesnjanosta Jörg Funda (CDU). Njejsu pak scyła dołho přemyslowali. Tež w njedalokim Jabłońcu wšak maja tajki wulki wobłuk.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND