Pytaja nuznje domjacych lěkarjow

srjeda, 21. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Aktualne połoženje lěkarskeho zastaranja we Wojerecach je wčera čłonow tamnišeje měšćanskeje rady zaběrało. Tuchwilny staw smě so bjeze wšeho jako napjaty pomjenować.

Wojerecy (AK/SN). Zo by přichodne lěkarske zastaranje w měsće zaručene było, pytaja we Wojerecach nuznje nowych domjacych lěkarjow. Tole rjekny jednaćelka Wojerowskeho jězoroweho klinikuma Juliane Kirfe wčera na posedźenju měšćanskeje rady. „W měsće je tuchwilu 41 domjacych lěkarjow. Stopjeń zastaranja wučinja 88,6 procentow, štož woznamjenja njedosahace zastaranje“, wona rozłoži. „Zjednoćenstwo kasowych lěkarjow je na tónle njedostatk hižo w juliju 2020 pokazało. Tuchwilu mamy w měsće dźesać njewobsadźenych městnow za domjacych lěkarjow. Štóž so wo tajke městno prócuje, dóstanje hač do 60 000 eurow spěchowanja“, tak Kirfe.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND