Sekretarku dale pytaja

srjeda, 21. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (MDź/SN). Poprawom chcychu čłonojo gmejnskeje rady Pančicy-Kukow na swojim posedźenju minjeny štwórtk wobzamknyć nadawk k přepodaću nastajenja plana za hašensku wodu za wjacore wsy gmejny Pančicy-Kukow. Dnjowy dypk pak bu přestorčeny. Spočatnje je wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) radźićelam poskitk za nastajenje tajkeho plana předstajił. Dźe wo to, zo so w jednotliwych wsach přepruwuje, hdźe poprawom kotre hydranty steja, kajki ćišć w nich je abo tež wo prašenje, kak wunošne su wjesne hašenske haty. To su wažne informacije za wohnjowu woboru. A runje wobornicy wo to proša, zo so dotalny plan aktualizuje. Je mjenujcy mjeztym starši hač 15 lět.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND