Wožiwjeć a zwjazować

srjeda, 21. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Madeleine Matschke, Belinda Grellmann (wotprawa) a dalši akterojo chcedźa Wojerowske stare a nowe město wožiwjeć.  Foto: Silke Richter Madeleine Matschke, Belinda Grellmann (wotprawa) a dalši akterojo chcedźa Wojerowske stare a nowe město wožiwjeć. Foto: Silke Richter

We Wojerecach dźěła nětko nowy management za stare a nowe město

Wojerecy (SiR/SN). Dwurěčny region swójbow wožiwjeć kaž tež Wojerowske stare a nowe město intensiwnišo zwjazać je cil noweho centrumoweho managementa. Tón su minjeny pjatk na Złokomorowskej dróze oficialnje wotewrěli. Při tym su wopytowarjam hižo prěnje dohlady do swojeho dźěła zmóžnili. „Chcemy na dotalne nazhonjenja nawjazać a na jich zakładźe nowe ideje wuwiwać. Dale je nam wažne, wobydlerjow za to zahorić a jich do tohole procesa za­přijeć“, praji nawodnica managementa ­Madeleine Matschke, kotraž so tohorunja w marketingowym towarstwje angažuje. Jako přikład mjenuje meble k posydnjenju, kotrež běchu we wobłuku staroměšćanskeho bulwara w měsće nastajene. Su je znowa wobarbili, tak zo móža je we wšelakich wobłukach zaso wužiwać.

Běrow ma jako wotewrjena dźěłarnička fungować, kotraž ma transparentny proces wotbłyšćować. Tak chcedźa wokna tak wuhotować, zo móže kóždy nimoducy widźeć, što so w rumnosćach stawa. Klětu chcedźa nimo toho wotewrjenske časy za zjawnosć poskićeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND