„Hórnikowa“ abo „Hórnikowa dróha“?

pjatk, 23. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Je to „połne mjeno“ dróhow abo pomjenowanje po němsku? Wo tym so zawěsće jenož w Chrósćicach tuchwilu njediskutuje. Foto: SN/Hanka Šěnec Je to „połne mjeno“ dróhow abo pomjenowanje po němsku? Wo tym so zawěsće jenož w Chrósćicach tuchwilu njediskutuje. Foto: SN/Hanka Šěnec

Chrósćicy (SN/mb). Jan Wjesela „hižo wěčnje“ na Hórnikowej w Chrósćicach bydli. Jako njedawno nowu nadróžnu taflu „Hórnikowa dróha“ wuhlada, so spodźiwa, „wšako njejsym přećahnył“. Tuž je so gmejnski radźićel a naměstnik wjesnjanosty na posedźenju gremija wjesnjanosty woprašał, čehodla je so mjeno dróhi změniło.

Serbskim Nowinam je wjesnjanosta Marko Kliman zdźělił: Hižo prjedy stej so wobě wersiji na nadróžnych taflach we wsy jewiłoj a tohodla chcychu w zwisku z wobnowjenjom wottrjebanych taflow wědźeć, kotra je prawa. Partner za posudk běše Serwisowy běrow za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach. Tam dźěłataj Jan Kral a Franciska Grajcarekec.

Jan Kral wobkrući, zo staj „podobne naprašowanja“ tež z dalšich gmejnow dóstałoj. Hač je wotmołwa sorabistisce podkładźena? „Skerje nic“, tak Kral. „Tule dźe wo zarjadniske předpisy“, mjez druhim wo to, zo ma jasne być, hač je něšto „puć“ abo „dróha“. A tak staj gmejnje poručiłoj, taflu „z połnym mjenom“ wuhotować, z wersiju „Hórnikowa dróha“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND