„Smy wosrjedź jězoriny“

wutora, 27. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Zo by Lejnjanski jězor za wopytowarjow přichodnje atraktiwny wostał, chce gmejna Halštrowska Hola tam dale inwestować.  Foto: Gernot Menzel Zo by Lejnjanski jězor za wopytowarjow přichodnje atraktiwny wostał, chce gmejna Halštrowska Hola tam dale inwestować. Foto: Gernot Menzel

W Halštrowskej Holi zhladuja na intensiwne lěto wróćo

Hory (AK/SN). Lěto 2022 bě w gmejnje Halštrowska Hola z wjele dźěłom zwjazane. Tole zjima wjesnjanosta Dietmar Koark (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Smy wjele za zhromadnosć w našej gmejnje docpěli, štož je sobu najwažniše“, wón rjekny.

W jednotliwych wjesnych dźělach je so po słowach Koarka tójšto činiło. W Narću je so poradźiło městnosć tradiciskeho towarstwa ponowić. W Lejnom zaběraja so tuchwilu ze saněrowanjom třěchi a fasady wobydlerskeho domu Stara šula. W Ptačecach su hrajkanišćo znowa wuhotowali a w Bjezdowach fasadu wohnjowoborneje gratownje ponowili. W Nowej Łuce maja nětko saněrowane wjacezaměrowe twarjenje při młynje. Nimo toho su we wsy wotwodźowanje dešćikoweje wody sporjedźeli. W Zabrodźe su wobydlerski dom a wjesny puć saněrowali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND