Přinošuja energijowej změnje

srjeda, 11. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

W Klětnom přetwarja nadróžne wobswětlenje na LED

Hamor (AK/SN). Energijowemu drustwu Perspektiwa Hamor tež Hamorska gmejna přistupi. Tole je předwčerawšim gmejnska rada jednohłósnje rozsudźiła. Komuna wuznawa so z tym k cilam towarstwa ze samsnym mjenom. Zaměr drustwa je, wobswětej přichilenu a po płaćiznje přijomnu milinu produkować. Hamorska gmejna ma so poněčim awtarkna komuna stać a so z milinu sama zastarać. „Tónle zaměr chcemy jako gmejna podpěrać“, praji wjesnjanosta Hendryk Balko (Wolerske zjednoćenstwo Hamor). Jako přinošk płaći gmejna symboliske 50 eurow.

7. decembra 2022 je 27 wobydlerjow energijowe drustwo załožiło. Do předsydstwa słušeja Helmut Perk, Christian Damian a Guido Ludwig. Drustwo chce přinošować, zo je region naslědny a wobswětej přichileny, rěka na internetnej stronje .

Dale předwčerawšim wobzamknychu, w Klětnom nadróžne wobswětlenje na LED-techniku přetwarić. Tole płaći ně­hdźe 120 000 eurow. Najwjetši dźěl toho Zhorjelski wokrjes spěchuje. Hamorska gmejna trjeba jeničce swójski podźěl 6 000 eurow płaćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND