„Kóždy móže so za sprawnosć angažować“

štwórtk, 19. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Harald Lamprecht, referent 3. Budyskeje narěče Foto: Carmen Schumann Harald Lamprecht, referent 3. Budyskeje narěče Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Harald Lamprecht, społnomócnjeny za prašenja swětonahlada a sektow při Ewangelskej krajnej cyrkwi Sakskeje, rozłoži minjeny pjatk we wobłuku Budyskich narěčow něhdźe 150 zajimcam w cyrkwi swj. Pětra prašenje, što pod hesłom „Sprawny měr“ rozumi. Lamprecht rjekny, zo je teologa a njemóže tuž „k wojersko-strategiskim přemyslowanjam ničo rjec“. Za njeho pak je wěste, zo stej „měr a sprawnosć njedźělomnej“. Přiwšěm „njeje měr žadyn přirodny staw. Čłowjek je dźě přeco tež namócny a egoistiski. Jeničce ciwilizacija złahodnja čłowječe instinkty. Smy zakonje stworili, před kotrymiž měli wšitcy jenacy być. Tola njejsu wšitke tajke prawidła zmysłapołne a sprawne. Zakonje měrej jenož polěkuja, su-li sprawne.“ Idealna by „zhromadnosć bjez nućenja a namocy była. To płaći tež za staty“. Tola za to „pobrachuja často prawidła. Zwjazk ludow, UNO a Mjezynarodne ­sudnistwo su pospyty, zhromadnosć narodow rjadować. Štož pak faluje, je skutkowna ­eksekutiwa. Njedawa žana swě­towa po­licija, tež hdyž USA husto tak ­wustu­po­- wali“, rjekny Lamprecht.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND