Wutwar puća so znowa dlije

štwórtk, 19. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Helmec swójba w Jitku dyrbi na přijězd k swojemu statokej dale čakać

Rakecy (JK/SN). Dnjowy dypk, na kotrymž smědźa wobydlerjo swoje naležnosće přednjesć, je na wčerawšim posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady dlěje hač wočakowano trał. Naležnosć ­Jitkowskeje Helmec swójby zaběraše wospjet gmejnsku radu. Gmejna bě so zwólniła wuprajiła, puć k Helmec burskemu statokej, znatemu Krabatowemu dworej, skrućić a wutwarić. Wo tym běchu radźićeljo hižo loni rěčeli. Stało so pak dotal bohužel ničo njeje a to Swenej Helmej scyła prawje njesłodźi. Wosebje wón porokuje, zo njeje gmejna ani hišće započała předewzaće planować a njeje za nje tež hišće kalkulaciju zdźěłała. Helmec pak trjebaja spěchowanske srědki, zo ­bychu swój ratarski statok dale wutwarili. Te dóstanu jenož, hdyž wědźa, što wu­twar puća k jich dworej płaći. Bórze so tež dowolowa sezona zaso zahaji. Toho­dla wočakuje Helmec swójba nuznje nowy puć, zo by Krabatowy dwór jako turistiska městnosć na nahladnosći přibył a tež za image Rakečanskeje gmejny wjetšu rólu hrał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND