W měrcu nadawki wupisaja

pjatk, 20. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Gmejnscy dźěłaćerjo a wohnjowi wobornicy su derje a spěšnje dźěłali. Jeničce pjenki štomow swědča hišće wo tym, kajke wulke štomy dyrbjachu za nowotwar woprować. Wšo druhe je hižo zrumowane a za twar přihotowane.  Foto: Jan Kral Gmejnscy dźěłaćerjo a wohnjowi wobornicy su derje a spěšnje dźěłali. Jeničce pjenki štomow swědča hišće wo tym, kajke wulke štomy dyrbjachu za nowotwar woprować. Wšo druhe je hižo zrumowane a za twar přihotowane. Foto: Jan Kral

Za nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje su wuhibki stajene

Róžant (JK/SN). W aprylu budźe symboliski prěni zaryw za nowu pěstowarnju w Ralbicach. To wobkrući na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant zamołwity architekt Rainer Dittmer z Kamjenskeho architekturneho běrowa pdw. Na posedźenju gmejnskeje rady w měrcu chcedźa přepodać prěnje nadawki za hłubokotwar a hruby natwar twarjenja. Wotpowědne wupisanje přewozmje architekturny běrow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND