Zwjazuje rjemjesło z rěču

póndźela, 23. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Swoje wjelelětne nazhonjenja jako keramikarka móže Marija Šołćic nětko tež za swoje nowe skutkowanje jako rěčna motiwatorka wužiwać.  Foto: priwatne Swoje wjelelětne nazhonjenja jako keramikarka móže Marija Šołćic nětko tež za swoje nowe skutkowanje jako rěčna motiwatorka wužiwać. Foto: priwatne

Kulow (lm/SN). Z kreatiwnymi poskitkami chce nowa motiwatorka za serbsku rěč Marija Šołćic we Wojerowskim regionje a w Kulowje serbsku rěč mjez ludźimi zaso do pomjatka přinjesć a pěstować. Hłowny cil je ludźi rozdźělnych generacijow hromadu wjesć, z nimi do rozmołwy přińć, wo nałožkach a kulturje rěčeć a serbšćinu wšědneho dnja pěstować. Motiwatorka so tak ludźom přibliži, so jim wotewri a jim zajimawe wobohaćenje wšědneho dnja poskići. Tak móža tež poskitki do přichoda nastać, kiž přiwabja a płody njesu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND