Hromadźe ze swědkami napominać a dopominać

póndźela, 23. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Erik Peter a Paul Michling (wotlěwa) z Wojerowskeho Johanneuma so we wobłuku projekta „Přećiwo zabyću“ hižo dlěši čas z wosudom klankodźiwadłoweje swójby Blum zaběrataj.  Foto: Andreas Kirschke Erik Peter a Paul Michling (wotlěwa) z Wojerowskeho Johanneuma so we wobłuku projekta „Přećiwo zabyću“ hižo dlěši čas z wosudom klankodźiwadłoweje swójby Blum zaběrataj. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Swědkojo časa móža awtentisce a wěrje podobnje napominać a dopominać. Woni su wažny dźěl šulerskeho projekta „Přećiwo zabyću“. „Z tym zachowamy realne stawizny a wěrnosć“, praji Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) minjene dny we wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 k přijeću swědkow časa nacionalsocializma.

Šulerski projekt „Přećiwo zabyću“ wobsteji wot lěta 1995. Jón organizuja regionalny běrow za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy, Wojerowski měšćanski zwjazk wot nasionalsocializma přesćěhanych a město Wojerecy. Lětsa wobdźěli so 300 šulerjow 9. a 10. lětnika. Z přijećom časowych swědkow su projekt zahajili. Nazajtra wotměchu so rozmołwne koła w štyrjoch Wojerowskich šulach, kotrež so wobdźěla. 27. januara wotmějetej so čitanje a zjawne zarjadowanje k dnjej wopominanja woporow nacionalsocializma. 30. januara poda so 45 šulerjow na tři dny trajacu jězbu do wopomnišća Mittelbau-Dora w Nordhausenje. W meji wotměje so wopominanske zarjadowanje k Dnjej wuswobodźenja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND