Za etat 2023 rezerwu wužiwali

štwórtk, 26. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom je Budyska měšćanska rada wčera hospodarski plan 2023 schwaliła. Najebać deficit 5,7 milionow eurow je zarjadnistwo financny plan předpołožiło, kotremuž móžachu radźićeljo přihłosować. Wurunać móžachu plan jenož z tym, zo přidadźa pjenjezy z měšćanskeje rezerwy.

Najwjetša inwesticija je z 9,6 milionami eurow nowa sportownja za Allendowu šulu. Dale chce město wohnjowobornu gratownju w Słonej Boršći wutwarić, parkowanišćo při spjatym jězoru wutwarić a nowu bydlensku štwórć při Wulkowjelkowskej dróze přihotować. Dobrowólne wudawki kaž spěchowanje kultury šmórnyli njejsu, praji wyši měšćanosta Karsten Vogt (CDU). Jako přičiny hospodarskeho deficita wón mjenowaše, zo přiběrachu wudawki za energiju a personal a zo mějachu měšćanske towaršnosće mjenje dochodow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND