Hladaja wužadanjam napřećo

srjeda, 25. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

We Worklečanskej gmejnje chcedźa nadróžne wobswětlenje přestajić

Worklecy (JK/SN). Gmejnskim radźićelam a wjesnjanosće Clemensej Poldrackej (njestronjan) hladaja we Worklečanskej gmejnje za lětsa wjele wažnych a ćežkich nadawkow do rukow. To wujasnichu sej na njedawnym prěnim lětušim posedźenju radźićelow. Po lońšim pruwowanju zamołwiteho zarjada ma gmejna za swoje dnjowe dźěćace přebywanišća nastajić nowe a aktualizowane wustawki. Jich naćisk, kotryž je wudźěłk zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, bě njedawno mjez druhim tež tema wuradźo­wanjow. Mnohe dodawki a změny přińdźechu ze stron radźićelow, při čimž złožowachu so wosebje na aktualny sakski zakoń wo dźěćacych dnjowych přebywanišćach. Wšitke dodawki a změnu přepo­dachu mjeztym zarjadniskemu zwjazkej, hdźež je wobdźěłaja. W tym zwisku njesměli z wočow spušćić nowe postajenja sakskeje nastupajo personalny kluč w pěstowarnjach. Na to skedźbni radźićel Pětr Brězan (CDU) a pokaza zdobom na kubłanski koncept pěstowarnje, kotryž měł tohorunja być aktualny a nowym poměram přiměrjeny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND