Chcedźa započeć mjezy ćahnyć

štwórtk, 26. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wopačne parkowanje tule na městnje stareho hosćenca w Pančicach-Kukowje je zawčerawšim tež zhromadźiznu zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zaběrało.  Foto: Marian Wjeńka Wopačne parkowanje tule na městnje stareho hosćenca w Pančicach-Kukowje je zawčerawšim tež zhromadźiznu zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zaběrało. Foto: Marian Wjeńka

Wopačne parkowanje je předewšěm w městach sčasami wulki problem. Tež na wsach pak dyrbja so z tymle prašenjom zaběrać, kaž bě předwčerawšim na zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe słyšeć.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Měrne wjesne žiwjenje a problemy z parkowanjom so po zdaću scyła hromadźe njehodźitej. A tola je so z tym předwčerawšim zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zaběrała. Kaž předsyda Stefan Anders zdźěli, maja na teritoriju zwjazka někotre městna, hdźež parkowanje bjeze wšeho móžne njeje. Wobstejace předpisy na taflach pak ludźo často ignoruja. Zo bychu dźiwjemu parkowanju zadźěwali, chcedźa přichodnje sylnišo kontrolować. „Nimamy wšak žanu politesu a tež ja sam njebudu po wsy chodźić a parkowanje kontrolować. Dyrbimy pak započeć mjezy ćahnyć a ludźi na to skedźbnjeć, što je dowolene a što nic. A hdyž něchtó tele mjezy nastajnosći překroči, dyrbi to tež raz konsekwency měć“, ­Stefan Anders rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND