Konop, lisćo za nowotne twaršćizny

wutora, 07. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Chěžine sćěny z konopje? Za tym chcedźa w přichodnym technikumje „Centrum twarić a bydlić“ we Wojerecach slědźić. Za to je trjeba, staru halu pře­strjencow saněrować a přetwarić.

Wojerecy (AK/SN). W něhdyšej hali přestrjencow we Wojerowskim přemysłownišću nastanje na arealu 7 000 kwadratnych metrow „technikum Centrum twarić a bydlić“. „Lětsa w septembrje budźe twarski započatk. Dotwar je za lěto 2025 planowany. Cyłkowne kóšty za projekt je 5,95 milionow eurow“, podšmórny Kathrin Schlesinger, jednaćelka Łužiskeho centruma technologijow Lautech tzwr na januarskim posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND