Chcedźa turistow přiwabić

póndźela, 06. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Bjezbarjerny wutwar busoweju zastanišćow we Wuježku, gmejna Bukecy, je zakónčeny. Jenož čakanske chěžki chce gmejna hišće stajić.  Foto: Carmen Schumann Bjezbarjerny wutwar busoweju zastanišćow we Wuježku, gmejna Bukecy, je zakónčeny. Jenož čakanske chěžki chce gmejna hišće stajić. Foto: Carmen Schumann

Bukečanska gmejna ma tójšto planow za ponowjenje napohlada

Bukecy (CS/SN). Hišće pobrachuja na busowymaj zastanišćomaj we Wuježku nowe čakanske chěžki. Tute njemóžachu wjedra dla hišće stajić, štož pak w prěnim kwartalu lěta nachwatać chcedźa. Bjezbarjerowy wutwar busowych zastanišćow we wšěch wjesnych dźělach doprědka ćěrić, to je sej nowy, loni wuzwoleny Bukečanski wjesnjanosta Thomas Meltke (njestronjan), předewzał. Pjenjezy za to steja z fondsa za změnu strukturow ­k dispoziciji. Štož dróhi gmejny nastupa, chce sej Meltke jich tučasny staw wobhladać, zo by priority za wuporjedźenje postajił.

Njedawno je gmejnska rada wobzamknyła, sej trjebane hašenske jězdźi­dło za dobrowólnu wohnjowu woboru w Pomorcach kupić. Tamni wobornicy wužiwaja tučasnje wjace hač 40 lět stary Barkas B 1000.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND