Kulow hotuje so na wjeršk

pjatk, 17. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Póstniske bary su jedna z wosebitosćow Kulowskeho karnewala. Tež Salowscy dobrowólni wobornicy so wo jednu tajku staraja. Eckhard Kaulwell je w njej wčera powětrowe balony naduł.  Foto: Gernot Menzel Póstniske bary su jedna z wosebitosćow Kulowskeho karnewala. Tež Salowscy dobrowólni wobornicy so wo jednu tajku staraja. Eckhard Kaulwell je w njej wčera powětrowe balony naduł. Foto: Gernot Menzel

Lětsa je składnostnje karnewala 22 póstniskich barow

Kulow (SN/MWj). Najpozdźišo wot dźensnišeho wječora swjeća w Kulowje wjeršk tamnišeje 317. póstniskeje sezony. Po dwěmaj lětomaj nanuzowaneje přestawki smědźa nory zaso bjez wobmjezowanjow hejsować. Hižo jutře wočakuja tam tysacy wopytowarjow, hdyž poćahnu žony w swojich pisanych kostimach po měsće. Započatk budźe w 14 hodź. Wulki wjeršk docpěja potom róžowu póndźelu. Wot 13.30 hodź. budźe tradicionalny póstniski ćah z wjele wobrazami widźeć.

Karnewala dla přińdźe w Kulowje wot jutřišeho w 10 hodź. hač do wutory w 24 hodź. k wobmjezowanjam wobchada. W tym času wostanje nutřkowne město dospołnje zawrjene. Wokołopuć powjedźe přez Bebelowu, Dwórnišćowu a Salowsku dróhu. Za čas ćahow sobotu wot 13 do 16.30 hodź. a póndźelu wot 12 do 16.30 hodź. nutřkowne město hižo wot Schlegelec konjaceho dwora do­społnje zawru, tak zo so w tym času tež Bebe­lowa wužiwać móc njebudźe. Dwórni­šćowa a Salowska budźetej tohorunja zawrjenej. Šoferojo měli so na wobjězdku wuwinyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND