Wjele wjesela město politiki

wutora, 21. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Sulšečanscy młodostni so lětsa 25. raz jako twarcy woza na póstniskim ćahu w Kulowje wobdźělichu. Jako motiw wupytachu sej z telewizije znaty wóz z dźěćaceje serije „Peter Lustig“. Konstantin Hrjehor Sulšečanscy młodostni so lětsa 25. raz jako twarcy woza na póstniskim ćahu w Kulowje wobdźělichu. Jako motiw wupytachu sej z telewizije znaty wóz z dźěćaceje serije „Peter Lustig“. Konstantin Hrjehor

Ćah róžowu póndźelu w Kulowje zaso tysacy ludźi přiwabił

Kulow. 317. sezona Kulowskeho karnewala je na wčerawšej róžowej póndźeli swój wjeršk docpěła. Runje tak kaž minjenu sobotu bě wulki swjedźenski ćah po měsće ćahnył. Přirunujo k soboće pak su so někotre dypki změnili. Wjedro, přihladowarjo, awta, wozy, princesna a princ, su hłowne hesła změnow. Jako swjaty Pětr dwaj dnjej do toho z póstnicarjemi a ze skupinami žonow hišće přederje njeměnješe, bě wjedro wčera ćim lěpše. Žadyn dešć njemyleše a zdźěla so samo słónco předrě. To bě sobu přičina za to, zo hišće raz něšto stow ludźi wjac do Kulowa přichwata.

Nimo wjedra pak běchu hłownje wulke póstniske wozy, na kotryž wšelakore skupiny a wsy wjacore tydźenje dźěłachu, přičina za wulki nawal. Tež princesna Jenny a princ Wintus běštaj na swójskim, wot konjow ćehnjenym wozu w ćahu pódla. Přewodźenaj buštaj wot wjacorych koni a gardy čerwjenych škričkow. Nimale wšitke žónske skupiny wot soboty běchu we wčerawšim ćahu hišće raz pódla.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Jedyn z najwjetšich póstniskich wozow mějachu Nowosličenjo. Na originelne wašnje so woni hodownym wikam wěnowachu.
dalši wobraz (2) Kokošacy dwór a liški wokoło njeho bě tema póstniskeho woza, z kotrymž běchu z Mučowa do Kulowa přijěli.
dalši wobraz (3) Łužiske podkopki zwobraznichu Salowčenjo na swojim wozu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND