Při haće planuja nowe hrajkanišćo

štwórtk, 23. februara 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Tule při Kulowskim měšćanskim haće ma nowa wólnočasna a sportowa připrawa za 310 000 eurow nastać.  Foto: Andreas Kirschke Tule při Kulowskim měšćanskim haće ma nowa wólnočasna a sportowa připrawa za 310 000 eurow nastać. Foto: Andreas Kirschke

Často zwrěšćeja komunalne inwesticije na tym, zo města a gmejny dosć pjenjez za swójske podźěle nimaja. W Kulowje zda so to hinak być. Tam maja něštožkuli předwidźane.

Kulow (AK/SN). Najebać wulke poćeženja přiběracych wudawkow za energiju a wokrjesneho wotedawka dla chce město Kulow lětsa dale inwestować. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana 2023, kiž su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju schwalili. „Najwjetša naprawa je nowa wólnočasna a sportowa připrawa při měšćanskim haće za dohromady 310 000 eurow. Nimo spěchowanja je za to w etaće 80 000 eurow swójskich srědkow zaplanowane. Nastać matej wulke hrajkanišćo a čara za kolesowanje“, rozłoži komornik Mathias Kockert. Dźěći a wosebje młodostni su sej připrawu dołho přeli.

Poprawom chcychu etat hižo loni w decembru wobzamknyć. „Tehdy pak njebě hišće jasne, kak so kóšty za energiju wuwija, kelko dochodow změjemy z přemysłoweho dawka a kajke budu tarifowe jednanja w zjawnej słužbje. Tohodla smy rozsud přestorčili. Mjeztym su někotre dypki rozrisane, tak zo móžemy lěpje planować“, praji měšćanosta Markus Posch.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND