Klóšter tuchwilu mjelči

srjeda, 01. měrca 2023
artikl hódnoćić
(1 )

Plan fotowoltaikoweje připrawy pola Šunowa najprjedy wotpočuje

Róžant (JK/SN). Loni nastorčena ideja předewzaća UKA z Mišna, natwarić na ležownosći klóštra Marijina Hwězda njedaloko Šunowa fotowoltaikowu připrawu, gmejnsku radu gmejny Ralbicy-Róžant dale zaběra. Na prašenje radźićelow za aktualnym stawom pak móžeše wjesnjanosta Hubertus Ryćer (njestronjan) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady jenož mało nowych informacijow podać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND