Fotowoltaika budźe nowy susod parka błudźenkow

srjeda, 01. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Njedaloko Hamorskeje milinarnje ma solarny park nastać. Za areal 33,7 hektarow bywšeje ratarskeje płoniny chce komuna twarske prawo za fotowoltaikowu připrawu docpěć. Hamorska gmejnska rada je so njedawno k tomu wuznawała. Nošer projekta je přede­wzaće Łužiske energije a milinarnje, wotpohladany cyłkowny wukon je dotal z 22,4 megawattami podaty.

Wobtwarjenski plan nastupajo, kotryž bě loni wot 7. nowembra hač do 9. decembra wupołoženy, su zarjady, nošerjo zjawnych zajimow a tež wobydlerjo swoje stejišća zapodali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND