×

Powěsć

Failed loading XML...

Miłoraz: Hišće chcedźa tři swójby wostać

štwórtk, 02. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Do politiskeho kompromisa wo zakónčenju wudobywanja brunicy słuša poslednje wotbagrowanje łužiskeje wjeski, Miłoraza. Za potrjechenu gmejnu Trjebin je to wulke wužadanje.

Trjebin (SN/mb). Robert Sprejz, młody čestnohamtski komunalny politikar, je wot lońšeje nazymy zastupowacy wjesnjanosta. Nětk ma gmejnski radźićel „Wolerskeho zjednoćenstwa Trjebin“ ćežki nadawk, gmejnu nachwilnje nawjedować, po tym zo je woleny wjesnjanosta Waldemar Locke strowotneho stawa dla zastojnstwo złožił (Serbske Nowiny su rozprawjeli). Mała gmejna, kotraž do zarjadniskeho zwjazka Slepo słuša, je dawno wot pokročowaceje brunicoweje jamy sylnje potrjechena. W zwisku z planowanym kompletnym přesydlenjom Miłoraza přisadźi Trjebin někak 200 swojich 800 wobydlerjow. W rozmołwje z našim wječornikom je so Sprejz k najłoskoćiwišimaj prašenjomaj wuprajił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND