Město hosćencarjow podpěruje

póndźela, 06. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Štóž chce lětsa we Wojerecach před swojim hosćencom blida a stólcy nastajić a tam wopytowarjow wonka pohosćić, za to žane wosebite popłatki płaćić njetrjeba, je tamniša měšćanska rada rozsudźiła.

Wojerecy (AK/SN). Za tak mjenowanu wonkownu gastronomiju hosćencarjo we Wojerecach tež lětsa žane wosebite popłatki płaćić njetrjebaja. To je měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Na te wašnje chce komuna korčmarjow tež 2023 podpěrać. Woni njezměja potajkim wosebite wudawki, hdyž chcedźa na přikład na chódniku před swojim hosćencom blida a stólcy za wopytowarjow nastajić a jich tam pohosćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND