Dorost sylnje zastupjeny był

póndźela, 06. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
31 ludowych wuměłcow je so minjeny kónc tydźenja na 30. wikach jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim domje wobdźěliło. Mjez nimi bě Doroteja Čejkowa (prědku), kotraž tule hišće žane wiki skomdźiła njeje.  Foto: Carmen Schumann 31 ludowych wuměłcow je so minjeny kónc tydźenja na 30. wikach jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim domje wobdźěliło. Mjez nimi bě Doroteja Čejkowa (prědku), kotraž tule hišće žane wiki skomdźiła njeje. Foto: Carmen Schumann

30. wiki jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim domje ludźi přiwabili

Budyšin (CS/SN). Po lětomaj přestawki móžachu so sobotu a njedźelu w Budyskim Serbskim domje 30. wiki jutrownych jejkow wotměć. Kaž Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu jako wuhotowar zdźěli, zličichu něhdźe 1 500 wopytowarjow. Mjez 31 debjerkami a debjerjemi jejkow kaž tež mjez mytowanymi bě napadnje wjele młodych wobličow. Tak je Vanessa Trenschel hnydom štyri myta we wubědźowanju wo najrjeńše serbske jutrowne jejko dobyła. Wona a jeje sotra Linda stej hižo jako dźěsći z maćerju Ines Trenschel na wiki přijěłoj. Swójba bydli w 500 kilometrow zdalenym Allendorfje w Hessenskej. Mjeztym 20lětna Vanessa a 18lětna Linda swoje kmanosće runje tak pokazaštej kaž jeju mać.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Na wikach jutrownych jejkow w Budyšinje sobotu a njedźelu mnozy składnosć wužichu a so w debjenju sami pospytachu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND