Budźe bórze kaž w pralěsu

štwórtk, 09. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy sawrier w Małowjelkowskim prazwěrjencu je nětko tež z tójšto wjetšimi a mjeńšimi rostlinami wobdaty.  Foto: Lisa Meiser Nowy sawrier w Małowjelkowskim prazwěrjencu je nětko tež z tójšto wjetšimi a mjeńšimi rostlinami wobdaty. Foto: Lisa Meiser

Nowy čłon swójby prazwěrjatow nětko z prawej botaniskej wokolinu

Mały Wjelkow (SN/MWj). Wulku sadźensku akciju su tele dny w Małowjelkowskim prazwěrjencu zakónčili. Dohromady wjace hač 360 štomow, kerkow, paproćow a niskich kerčkow tamniši park nětko wudospołnjeja, zdźěli Lisa Meiser, nowinska rěčnica Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB), kotraž so wo prazwěrjenc stara.

Najwjetši dźěl kerkow, paproćow a družin trawow wužiwachu za wuhotowanje wokoło najnowšeho čłona swójby prazwěrjatow. Je to strach wuprudźacy metriacanthosaurus. Plastika nasta w zašłej sezonje takrjec jako live-twarnišćo. Tak mějachu mali a wulcy wopytowarjo prazwěrjenca składnosć, twarcej Thomasej Sternej při dźěle přihladować a so jeho wšo móžne prašeć. Hdyž su wšitke trěbne rostliny nětko wosadźane, skića so wobraz, kak sawrier z husteje kerčiny wustupi, zo by kóždy wokomik móhł na swój wopor skočić, kotryž je wón w susodnym žumpadle hižo wuhladał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND