Wjace za kolesowarjow činić

pjatk, 17. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Přepytowanje turistiskeje infrastruktury w Radworju předstajene

Radwor (SN/MkWj). „By so turist z kolesom w Radworju witany čuł?“ Tele prašenje móhło snano hesło přepytowanja być, kotrehož wuslědki su na posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady předwčerawšim, srjedu, předstajili. Drježdźanski turistiski poradźowanski běrow Futour měješe nadawk, wobstejacu kolesowarsku turistisku „infrastrukturu“ gmejny Radwor přeslědźić a pokiwy za polěpšenje zdźěłać. Při tym fachowcy wědźachu, zo wšak je Radworska komuna jenož dźěl łužiskeje turistiskeje infrastruktury a zo ma so Łužica w zwisku ze změnu strukturow přichodne lětdźesatki na nowe wužadanja nastajić.

Štož wobkedźbowarja překwapi, bě šěroki spektrum, w kotrymž bě přepytowanje zapołožene. Něštožkuli zdawaše so spočatnje kaž profesionalny marketingowy koncept ludźi być, kotřiž njejsu hišće nihdy we Łužicy byli. Jara spěšnje pak so wukopa, zo ma přepytowanje cyle praktiski pozadk: Kak wobhladuje cuzy kolesowar Łužicu a što wón tule wočakuje?

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND