Wojerec móžeš so wotnětka tež serbsce domasać

póndźela, 20. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Při wotkryću noweho reliefa města při torhošću su dotal najwjetši projekt Lions Cluba we Wojerecach hódnoćili a hnydom wužili.  Foto: Andreas Kirschke Při wotkryću noweho reliefa města při torhošću su dotal najwjetši projekt Lions Cluba we Wojerecach hódnoćili a hnydom wužili. Foto: Andreas Kirschke

Při Wojerowskim torhošću móžeš wotnětka z porstami po měsće dundać: Bronzowy relief města z popisanjom w serbšćinje, němčinje a w Braille-pismach za slepych zajimcow přeprošuje.

Wojerecy (AK/SN). Torsten Ruban-Zeh (SPD), wyši měšćanosta, je zahorjeny: „Relief turistow a wobydlerjow narěči. Nastał je cyle nowy wid na město.“ Při wotkryću reliefa pjatk popołdnju, dźakowachu so tež wosebje něhdyšej čestnohamtskej społnomócnjenej za serbske naležnosće města, Gabrieli Linakowej, za přesadźenje žiweje serbšćiny w zjawnym rumje. Michael Renner, něhdyši jednaćel Łužiskeje hale Wojerecy, angažuje so wot załoženja Lions Cluba 1992 we Wojerecach w tutym towarstwje, kiž je wuměłsku twórbu iniciěrował; wón praješe składnostnje předstajenja reliefa: „Dwurěčnosć měšćanskeho reliefa běše nam samozrozumliwa wěcka, wšako chcemy dwurěčnosć w našim měsće zwoprawdźeć.“ Tworiłoj staj relief socharjej Egbert a Felix Broerken z Welvera pola Soesta we Westfalenskej, nan a syn staj mjeztym wjac hač sto brozowych modelow městow produkowałoj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND