Cwólbu paduchow lepili

póndźela, 20. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Twory w cyłkownej hódnoće wjace hač 1 300 eurow je policija pola pozdatneje cwólby paduchow w Budyšinje namakała.  Foto: Anja Leuschner Twory w cyłkownej hódnoće wjace hač 1 300 eurow je policija pola pozdatneje cwólby paduchow w Budyšinje namakała. Foto: Anja Leuschner
Budyšin (SN/MWj). W zažnych wječornych hodźinach minjeneho štwórtka je policija w Budyšinje pozdatnu cwólbu paduchow lepiła. Započało bě so wšitko z telefonatom z kupnicy na Brechtowej. Tam běchu sobudźěłaćerjo porik wuhladali, kotryž bě hižo dźeń do toho w nakupowanišću kradnył. Tónraz so to podhladnymaj njeporadźi. Wonaj z kupnicy ćeknyštaj, kaž sobudźěłaćerjo policiji rozprawjachu. Runočasnje policistomaj na Brechtowej wosobowe awto typa Škoda z pólskim čisłom napadny. Zastojnikaj so rozsudźištaj, jězdźidło kontrolować. W nim namakaštaj pozdatnu rubiznu w hódnoće 1 345 eurow. W awće běchu štyrjo pólscy staćenjo, třo mužojo w starobje 24, 22 a 19 lět kaž tež 22lětna žona. Po wšěm zdaću bě mjez nimi tež porik, wo kotrymž bě w telefonaće z kupnicy rěč. Mjez namakanymi wěcami běchu srědki za rjedźenje, hygieniske artikle kaž mydło za dušowanje a truhadło, ale tež drasta, kosmetika, słódčizny a pica za domjace zwěrjata. Dźěl pochadźeše najskerje z kupnicy we Wósporku. Wobskorženi sami mějachu rozdźělne wotmołwy na to, zwotkel wšitko je.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND