10 000 eurow za ideje wobydlerjow

póndźela, 27. měrca 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Nowa informaciska tafla při błudźenku w Budyskich Schillerowych zelenišćach je jedyn z projektow, kotrež su so we wobłuku wobydlerskeho etata loni zwoprawdźili. Bohužel je tež tale tafla hižo zaso našmórana.  Foto: Carmen Schumann Nowa informaciska tafla při błudźenku w Budyskich Schillerowych zelenišćach je jedyn z projektow, kotrež su so we wobłuku wobydlerskeho etata loni zwoprawdźili. Bohužel je tež tale tafla hižo zaso našmórana. Foto: Carmen Schumann

Wobydlerske etaty su dobra móžnosć, hdyž chcedźa ludźo aktiwnje při porjeńšenju města přinošować. Na te wašnje su na přikład we Wojerecach hižo wjele docpěli. Tež w Budyšinje tajki etat mjeztym wjacore lěta maja. Nětko su ludźo znowa namołwjeni, namjety zapodać.

Budyšin (SN/MWj). Ze spočatkom nalěća Budyske měšćanske zarjadnistwo ­wobydlerjow namołwja, k porjeńšenju města přinošować. Za to wobsteji wot lěta 2017 z wobydlerskim etatom hornc ­pjenjez, kiž hodźi so za najwšelakoriše małe projekty a předewzaća wužiwać. „Chcemy angažement wobydlerjow spěchować a wšitkich namołwjamy, so za porjeńšenje města a zhromadnosć wobydlerjow zasadźować“, praji wyši měšćanosta Karsten Vogt (CDU) w nowinskim wozjewjenju. Při tym maja pjenjezy po móžnosći na dobro wjele ludźi w jich konkretnym žiwjenskim wobswěće być. Tež lětsa město zaso 10 000 eurow za tajke projekty přewostaja. Hač do 4. apryla móža wobydlerjo projekty namjetować a wotpowědne próstwy zapodać. Wot junija financny wuběrk rozsudźi, kotre projekty maja so w tymle lěće zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND