Znjezbožene lětadło atrakcija

srjeda, 29. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna z nowych atrakcijow Małowjelkowskeho prazwěrjenca je na bunkru znjezbožene lětadło.  Foto: Carmen Schumann Jedna z nowych atrakcijow Małowjelkowskeho prazwěrjenca je na bunkru znjezbožene lětadło. Foto: Carmen Schumann

Nowa sezona w Małowjelkowskim prazwěrjencu zahajena

Mały Wjelkow (CS/SN). Z nowymi atrakcijemi je Małowjelkowski prazwěrjenc spočatk tydźenja do noweje sezony startował. Ličba prazwěrjatow je so powjetšiła. Wot nazymy móžachu wopytowarjo wobkedźbować, kak dinosawrier na tradicionalne wašnje ze železa a betona nastawa. Nětko je metriacanthosaurus hotowy a wita ludźi ze šěroko rozdajenej klamu. Po skutkowanju Franca Grußa bě plastikar Thomas Stern dołhi čas pra­zwěrjata z kumštneje maćizny zhotowjał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND