Tež za gmejnu wažna adresa

póndźela, 03. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wobšěrnje informuje nowa tafla na kromje Helmec ležownosće wo poskitkach tamnišeho Krabatoweho dwora. Budźe-li dróha w pozadku tež hišće wobnowjena, je puć k dalšemu zeznaću dwora a jeho wosebitosćow wjac hač zrunany. Foto: Jan Kral Wobšěrnje informuje nowa tafla na kromje Helmec ležownosće wo poskitkach tamnišeho Krabatoweho dwora. Budźe-li dróha w pozadku tež hišće wobnowjena, je puć k dalšemu zeznaću dwora a jeho wosebitosćow wjac hač zrunany. Foto: Jan Kral

Jitkowski Krabatowy dwór njewabi jeno z nowej taflu za sebje a Rakečansku gmejnu. Zajimcy maja tam přez cyłe lěto najwšelakoriše poskitki, na kotrež je wothłós dźeń a wjetši.

Jitk/Rakecy (JK/SN). Jitkowčan Sven Helm je so z minjeneho posedźenja Rakečanskeje gmejnskeje rady spokojom domoj na swój Krabatowy dwór wróćił. Přilubjenje gmejny, puć k dworej wobnowić, podpěruje tež prócowanja Helmec swójby, statok dale a wobšěrnišo na magnet přećelam Krabata a konjaceho sporta wutwarić. Nimo toho je statok znaty za swoje najwšelakoriše zarjadowanja, wosebje w meji a k zakónčenju sezony w oktobru. To je dwór stajnje z ludźimi přepjelnjeny. Helmecy so w tajkich situacijach jara derje čuja a swojim hosćom wjele poskićuja. Dobrym znatym tež wjacore razy wob lěto słódne wěcy z domjaceho rěznistwa předawaja. A štóž Helmec wašnje ratarjenja znaje, wě, što tam dóstanje. Zajimcow je tuž dźeń a wjac, a rady bychu Helmecy wšitkich spokojili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND