W měšćanskim lěsu štomiki sadźeli

wutora, 04. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski sobudźěłaćer lěsnistwa Měrćin Štrawba a bywši Budyski financny měšćanosta Rolf Scheibe (wotprawa) staj minjenu sobotu w Budyskim měšćanskim lěsu hromadźe z mnohimi dalšimi nowe štomiki sadźałoj.  Foto: Carmen Schumann Serbski sobudźěłaćer lěsnistwa Měrćin Štrawba a bywši Budyski financny měšćanosta Rolf Scheibe (wotprawa) staj minjenu sobotu w Budyskim měšćanskim lěsu hromadźe z mnohimi dalšimi nowe štomiki sadźałoj. Foto: Carmen Schumann

Jawornik (CS/SN). Najebać njepřijomne wjedro a přemokane lěsne puće je so minjenu sobotu něhdźe 80 Budyšanow, mjez nimi mnozy měšćanscy radźićeljo, na 26. dnju měšćanskeho lěsa wobdźěliło. Woni zetkachu so na parkowanišću mjez Jawornikom (Jauernick) a Dažinkom (Kleindehsa). Tam jich financny měšćanosta dr. Robert Böhmer witaše a jich tež hnydom z aprylskim žortom překwapi. Wón mjenujcy rjekny, zo měli nětko k tamnemu kóncej měšćanskeho lěsa, na Lubin (Dromberg) pućować, štož by 17 kilometrow daloko było. Na kóncu trjebachu wobdźělnicy dohromady jenož dobre tři kilometry nóžkować. Po puću dóstachu zajimawe dohlady do aktualneho połoženja měšćanskeho lěsa.

Na městnje dožiwichu, kak tak mjenowany harvester dźěła. Jón demonstrowaše firma Braniborski lěsny serwis, kotraž wot lěta 2019 tež w Budyšinje a wokolinje skutkuje. Mnozy chcychu widźeć, kak šofer tajku mašinu posłužuje. Z njej hodźi so wulke mnóstwo drjewa w krótkim času žnjeć. To je runje potom wažne, hdyž dyrbi drjewo skórnika dla spěšnje z lěsa. Zajimcy sobotu tohorunja dožiwichu, zo harvester w lěsu hłuboke slědy zawostaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND