Zachowuja kulturne tradicije

wutora, 04. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Na wikach serbskich jutrownych jejkow minjeny kónc tydźenja w Nowej Łuce so wopytowarjo před blidami debjerjow tłóčachu.  Foto: Jost Schmidtchen Na wikach serbskich jutrownych jejkow minjeny kónc tydźenja w Nowej Łuce so wopytowarjo před blidami debjerjow tłóčachu. Foto: Jost Schmidtchen

W Nowej Łuce wiki serbskich jutrownych jejkow wotměli

Nowa Łuka (JoS/SN). Na 30. srjedźołužiske wiki jutrownych jejkow su minjeny kónc tydźenja do Noweje Łuki přeprosyli. Čłonojo Towarstwa k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy pak njeběchu sej ani wěsći, hač ličba scyła trjechi, přetož korony dla su wiki jónu wupadnyli a jónu wotměchu so wone w mjeńšej formje. Na kóždy pad su to najstarše tajke wiki regiona, wobkrući superintendent na wuměnku Friedhart Vogel, kiž bě towarstwo 1992 sobu załožił. Wulku ličbu wopytowarjow dokładna ličba najskerje scyła njezajimowaše. Woni so wjeselachu, zo móžachu sej někotrežkuli wuměłsce debjene jejko kupić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND