Wotewrjenosć wšěm w nuzy poručenje

wutora, 11. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Budyscy křižerjo su lětsa 30. raz po wožiwjenju nałožka poselstwo zrowastanjenja Jězusa sposrědkowali, wopytawši po zwučenym wašnju susodnu Radworsku wosadu. W Čornym Chołmcu su jutrowne spěwarki cyrkej spěwajo trójce wobkružili. Na to swjećachu Božu mšu, lětsa znowa ze superintendentom Heinrichom Kochom.  Foto: Feliks Haza, Gernot Menzel Budyscy křižerjo su lětsa 30. raz po wožiwjenju nałožka poselstwo zrowastanjenja Jězusa sposrědkowali, wopytawši po zwučenym wašnju susodnu Radworsku wosadu. W Čornym Chołmcu su jutrowne spěwarki cyrkej spěwajo trójce wobkružili. Na to swjećachu Božu mšu, lětsa znowa ze superintendentom Heinrichom Kochom. Foto: Feliks Haza, Gernot Menzel

Jutrowne poselstwo nadal „znamjo nadźije“ – Wjeršk cyrkwinskeho lěta we Łužicy ze syłu turistow

Budyšin/Choćebuz/Vatikan (Mak/mih/SN/at/bn). Jutrowne swjate dny běchu tež lětsa křesćanam cyłeje Łužicy wulki nabožny wjeršk. Zdobom přiwabi tójšto swjedźenskich zarjadowanjow syły turistow do regiona. Jako najwjetše magnety w tym zwisku wopokazachu so wospjet křižerske procesiony w Hornjej Łužicy (čitajće tež na 4. stronje). Tola tež w srjedźnej a Delnjej Łužicy kaž tež w ewangelskich kónčinach su najwažniši podawk cyrkwinskeho lěta dostojnje woswjećili. Tak je po třilětnej přestawce jenički delnjołužiski jutrowny procesion znowa poselstwo zrowastanjenja Jezusa sposrědkował (hlej foto deleka). Jutrowne spěwanja, mjez druhim wulki pjatk z chórom Łužyca w Dešnje a jutrowničku na přikład w Gołbinje a Žylowje kaž tež jutrowny wohenje w Bórkowach a Choćebuzu a serbska Boža mša w Picnju běchu derje wopytane. Před cyrkwju we Wjerbnje započa so jutrowna nóc hižo w rańšich zerjach.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND