Nowy spěw k jubilejej zanjesli

štwórtk, 06. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Pod wulkim banerom z logom za 800. róčnicu Chróšćanskeje wosady a gmejny zahajichu wčera w Chrósćicach 800 dnjow trajacy countdown hač do swjedźenskeho tydźenja w lěće 2025.  Foto: Matej Dźisławk Pod wulkim banerom z logom za 800. róčnicu Chróšćanskeje wosady a gmejny zahajichu wčera w Chrósćicach 800 dnjow trajacy countdown hač do swjedźenskeho tydźenja w lěće 2025. Foto: Matej Dźisławk

Přihotowanska doba za róčnicu wosady a gmejny oficialnje zahajena

Chrósćicy (MDź/SN). W Chrósćicach je so wčera wabjenski plakat k 800. jubilejej wsy w lěće 2025 zjawnosći předstajił. K tomu su tamniše pěstowarske a šulske dźěći krótki pisany program prezentowali. Mjez druhim zaspěwachu prěni króć spěw, kiž je Fabian Kaulfürst składnostnje jubileja napisał. „Naša wosada, wjele ludźi ma. Kóždy hinak tikoce – štó pak dźerži hromadźe? W njebjesach, naš Bóh tón knjez, to wě tola cyła wjes“ dźěći při słónčnym wjedrje zaspěwachu.

Cyła wjes je tež při přihotach pódla. Wot 13. do 22. junija 2025 je swjedźenski tydźeń planowany. Kaž farar Měrćin Deleńk zdźěli, „su dny rozrjadowane po hesłach a po skupinach, kotrež maja so wo wob­rubjenje postarać. Hišće pak je wjele wotewrjene.“ Wosada prosy tuž wo dalše ideje za jednotliwe projekty.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND