„Jutry nimo – kino fever“

srjeda, 12. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Nuknica (SN). Z rólu žony w słowjanskich towaršnosćach zaběra so běłorusko-serbski filmowy wječor „Jutry nimo – kino ­fever“ ze serbskimi wuměłčemi a běłoruskimi wuměłcami w eksilu přichodnu sobotu, 15. apryla, w Nukničanskej ba­race. Započatk budźe w 19 hodź. Pokazaja so filmy „Gdy kwiaty nie milcza“ ­Andreija Kutsily, „Křižerki“ Sofije Cyžec a „Se pada“ Miry Dubian a Nimy Schaper. „Gdy kwiaty nie milcza“ wobjednawa podušenu rewoluciju přećiwo politice diktatora Lukašenka w Běłoruskej w lěće 2020. Z filmom „Křižerki“ spjećuja so młode serbske filmowče přećiwo tomu, zo so tež hišće w 21. lětstotku holcy a žony wot jutrowneho křižerstwa wuzamkuja a tak do róle hospozy a pomocnicy tłóča. „Se pada“ je literarno-hudźbny krótkofilm, kotryž je loni nazymu při Łužiskej filmowej přehladce w Choćebuzu wosebite myto Załožby za serbski lud dobył. Po filmach přizamknje so akustiski koncert Alesa Dzianisawa. Jako dalšej hosćej budźetaj w barace Janusz Gawaryluk a Piotr Dudanowicz, kotraj staj wobaj direktoraj Bilbamovie festiwala we War­šawje. Zastup je darmotny.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND