Połoženje gmejny stabilne

srjeda, 12. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dźakowano solidnym financam móža w Trjebinskej gmejnje inwestować

Trjebin (AK/SN). Trjebinska gmejna planuje lětsa inwesticije we wobjimje 629 000 eurow. Tole podšmórny komorniča Dana Piehl na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, jako wona naćisk hospodarskeho plana 2023 předstaji. Najwažniše předewzaća w tymle lěće su gratownju wohnjoweje wobory w Trjebinje powjetšić, šěrokopasmowy internet wu­twarić, nowu halu za wšelake jězdźidła gmejnskeho twarskeho zawoda twarić a nowe jězdźidło za hladanske dźěła kupić. Dale chcedźa móst w Rulec młynje za 70 000 eurow saněrować. Tón smědźa tuchwilu jenož pěškojo wužiwać. Toho­dla je saněrowanje nuznje trěbne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND