Tykowany dom ze stołom najstarše twarjenje wsy

srjeda, 12. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Rjenje wobnowjeny prezentuje so najstarši dom Njeswačidła hnydom pódla tamnišeje cyrkwje.  Foto: Feliks Haza Rjenje wobnowjeny prezentuje so najstarši dom Njeswačidła hnydom pódla tamnišeje cyrkwje. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Wjace hač 125 za- jimcow je njedawno zarjadowanje Njeswačanskeho towarstwa přećelow přirody a kultury wopytało. W srjedźišću steješe přednošk wo najnowšich dopóznaćach ze stawiznow Njeswačidła, přewažnje z časa wot 16. do 18. lětstotka. Jako přednošowar bě přijěł pomnikoškitar a znaty fachowc wo tykowanych twarjenjach a domow ze stołom Arnd Matthes z Wawic. Wón pokaza tež rjad zajimawych swětłowobrazow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND