Twórby a wuměłcow zeznać

štwórtk, 13. apryla 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Uwe Proksch z Kulturneje fabriki, Marita Gatzlaff z iniciatiwy „Město k sobu činjenju“ a Götz Gleiche z měšćanskeho zarjadnistwa (wotlěwa) přeprošuja na oficialny start noweje kolesowanskeje šćežki we Wojerecach.  Foto: Město Wojerecy Uwe Proksch z Kulturneje fabriki, Marita Gatzlaff z iniciatiwy „Město k sobu činjenju“ a Götz Gleiche z měšćanskeho zarjadnistwa (wotlěwa) přeprošuja na oficialny start noweje kolesowanskeje šćežki we Wojerecach. Foto: Město Wojerecy

Nowa kolesowanska šćežka „Slědy kamjenjow“ we Wojerecach nastała

Wojerecy (SN/MWj). Na puć po nowej kolesowanskej šćežce móža so wobydlerjo a dowolnicy bórze we Wojerecach nastajić. Wona steji pod hesłom „Slědy kamjenjow“. Na dohromady sydom stacijach dožiwja kolesowarjo do kamjenja zadypane wuměłstwo, kotrež je we ­wobłuku mjezynarodnych rězbarskich sympozijach wot lěta 1975 nastało. „Čara je dźesać kilometrow dołha. Štóž po njej z kolesom jědźe, trjeba za to něhdźe hodźinu“, praji Marita Gatzlaff z Wojerowskeje iniciatiwy „Město k sobu či­nje­nju“. Iniciatiwa je kónc lěta 2021 na ideju nawjazała, wo kotrejž bě Uwe Proksch hižo w lěće 2012 prěni raz rěčał. Z pomocu myta z wubědźowanja ­simul+ móžachu projekt nětko zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND