Wobsedźerjam lěsa derje radźił

póndźela, 17. apryla 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Derje rozkładźe rewěrowy hajnik Michał Zahon (srjedźa) nadawki a wužadanja tučasneho lěsnistwa. Na konkretnych přikładach zamó wón wědu a zajimawosće wo  efektiwnym hospodarjenju w lěsach sposrědkować.  Foto: Jan Kral Derje rozkładźe rewěrowy hajnik Michał Zahon (srjedźa) nadawki a wužadanja tučasneho lěsnistwa. Na konkretnych přikładach zamó wón wědu a zajimawosće wo efektiwnym hospodarjenju w lěsach sposrědkować. Foto: Jan Kral

Pěskecy (JK/SN). Nahladnu ličbu wobsedźerjow lěsa a zajimowanych wobydlerjow móžeše rewěrowy hajnik Michał ­Zahon sobotu dopołdnja na parkowanišću mjez Róžantom a Pěskecami witać. Na­jebać njepřihódneho wjedra bě 30 wobdźělnikow přeprošenje na wuprawu do lěsa sćěhowało. Z wobšěrnej fachowej wědu a trěbnym hospodarsko-politiskim kaž tež wobswěto- a přirodoškitnymi ­informacijemi wjedźeše sobudźěłaćer Sakskeho statneho lěsnistwa wobdźělnikow po wšelakich wotrězkach lěsa. Na konkretnych přikładach pokaza na trěbne dźěła w lěsu kaž tež na aktualne ža­danja na jeho wobsedźerjow. Tute steja po wuprajenju Michała Zahona před wulkimi nadawkami, hladajo na wobswětowe wužadanja a změnu klimy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND