Lědma noweho wo milinarni

póndźela, 17. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Běrokratija zadźěwa wulkej inwesticiji w Slepom

Slepo (CK/SN). Za srjedźnu třicyfrowu milionowu sumu pjenjez chce skupina inwestorow w Slepom biologisku tepjernju jako ekomilinarnju (ÖKW) natwarić, ćopłotne składowaki zhotowjeć a ekologisku žiwidłowu produkciju natwarić. Hač do 300 nowych dźěłowych městnow ma hač do lěta 2029 nastać. Přirodoškitarjo so boja, zo ma so za to wulke mnóstwo štomow na nasypje pola Mułkec podrězać. Wo aktualnym stawje přihotow je planowar Fabian Kohl z předewzaća MR Planfabrik w Slepjanskej gmejnskej radźe porěčał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND