Kupjel dóstanje nowe wobličo

wutora, 18. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Při prěnim zarywje pódla běchu Torsten Ruban-Zeh, Thomas Schmidt (1. a 3. wotprawa) a Matthias Brauer (nalěwo).  Foto: Silke Richter Při prěnim zarywje pódla běchu Torsten Ruban-Zeh, Thomas Schmidt (1. a 3. wotprawa) a Matthias Brauer (nalěwo). Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). Před wjace hač 20 ­lětami je Matthias Brauer swój powołanski puć jako sobudźěłaćer Wojerowskeje Łužiskeje kupjele nastupił. Před nimale ­dokładnje třomi lětami je wón wjednistwo zarjadnišća přewzał. Nětko změje wón přetwar a modernizowanje kupjele sobu na starosći, štož je dźakowano 22,5 milionam euro spěchowanja z hornca za změnu strukturow móžno. Hač do oktobra přichodneho lěta ma kupjel přidatny 25 metrow dołhi płuwanski basenk ­dóstać, nimo toho tajkej za wodowu gymnastiku a za babyjowe płuwanje. ­Dale nastanje nowy zachod a tež wonkowne připrawy so přetwarja, tak zo ­budźe wjace cyłolětnych poskitkow ­móžnych. „Naprašowanje za tajkimi poskitkami je dźeń a wjetše. Trěbne je ­modernizowanje tež za lěpše dźěłowe wuměnjenja našich sobudźěłaćerjow“, ­Matthias Brauer rjekny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND