Hospodarski plan schwalili

pjatk, 21. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Zakłady za přichodne wulke předewzaće Worklečanskeje gmejny połožili

Worklecy (JK/SN). Sobu jako jedna z prěnich gmejnskich radow zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ je Worklečanska na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła wustawki za lětuši hospodarski plan. Wjesnjanosta Clemens Poldrack (njestronjan) wupraji radźićelam za konstruktiwne dźěło w přihotach wulki dźak, wšako je to prěni hospodarski plan w jeho zastojnstwje. Tež hdyž runje pozitiwny wuslědk njepokaza, móže so gmejna wusměrić na planowane winowatostne nadawki. Tež wšitke trěbne dźěła w gmejnje hodźa so zmištrować. Tučasnje dobry staw likwidnych srědkow kaž tež přidatne dochody pola přemysłoweho dawka, kotrež dóstachu na přikład wot Pěskečanskeje firmy Ziegler, zaručeja, zo móže gmejna snano klětu zahajić konkretne kroki za přetwar Worklečanskeje zakładneje a srjedźneje šule. Komornica Michaela Markowa hišće raz bytostne pozicije plana předstaji a wopodstatni wuslědk na kóncu lěta, wobkru­ćejo jón z tuchwilu dobrym stawom financnych srědkow gmejny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND