Što budźe z fotowoltaiku?

póndźela, 24. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Nimo nowotwara pěstowarnje maja w Delanach dalše nadawki spjelnić

Róžant (JK/SN). Poměrnje zahe su radźićeljo na minjenym posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wobzamknyli lětuši hospodarski plan gmejny. Po tym zo bě naćisk plana předpisany čas zjawnje wupołoženy a žane spřećiwjenja abo dodawki njedochadźachu, móžachu plan a wustawki k tomu z jednym napřećiwnym hłosom wobzamknyć. Komornica Franciska Čapikowa wobkrući na wotpowědne naprašowanja, zo steja w Delanach na solidnym hospodarskim a financnym zakładźe. Tak móža tež na móžne přidatne wudawki při nowotwarje pěstowarnje reagować a nimo winowatostnych nadawkow tež to abo tamne na inwesticiskim polu zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND