Železna zhromadnosć po 65 lětach

póndźela, 24. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Pětr Jenka a jeho mandźelska Ursel rodźena Krawcec swjećeštaj minjenu sobotu swój železny kwas.  Foto: Alfons Handrik Pětr Jenka a jeho mandźelska Ursel rodźena Krawcec swjećeštaj minjenu sobotu swój železny kwas. Foto: Alfons Handrik

Žadny kwas po 65 lětach mandźelstwa swjećeštaj sobotu w Smjerdźacej Pětr Jenka a jeho mandźelska Ursel rodźena Krawcec. Železnaj jubilaraj, wobaj bohudźak hišće ćělnje a duchownje poměrnje strowaj, zhladujetaj na zbožowny čas wzajomneje zhromadnosće.

Jubilarka ze železnym wěnčkom narodźi so w oktobru 1938 w Pančicach-Kukowje. Ani šěsćlětna zastupi we wójnskim lěće 1944 do tamnišeje klóšterskeje šule. Derje so na wučbu pola sotrow konwenta dopomina. 1946 přesydli so swójba do Smjerdźaceje. Tuž měješe Ursel hač do zakónčenja 8. lětnika do šule w Róžeńće nóžkować. Tomu sćěhowachu połtřeća lět ćežkeho dźěła jako lěsna dźěłaćerka w klóšterskim lěsu. Tuž so wjeseleše, zo móžeše na to hač do awgusta 1957 fararjej Paulusej Bursej w Zschopauwje z domjacej pomocnicu być. Po tym dźěłaše na gmejnskim zarjedźe tehdy hišće samostatneje gmejny w Smjerdźacej. Hač do rentnarskeje staroby bě hišće dwanaće lět pólna brigaděrka. Nimo wužadanjom na dźěle bě Ursel Jencyna wjele lět čłonka předsydstwa wjesneje skupiny DFD a Domowinskeje skupiny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND