Hudźba zaklinči

póndźela, 24. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Mały Wjelkow (SN). Wšu přičinu k swjećenju změja štwórtk, 27. apryla, w Małowjelkowskich sotrownjach. Nimale dokładnje před 253 lětami bu zakładny kamjeń za pod škitom pomnikow stejacy ansambl twarjenjow połoženy. Hakle njedawno je europski pomnikoškitny zwjazk „Europa Nostra“ sotrownje jako jedyn ze sydom najbóle wohroženych twarskich pomnikow w Europje wuznamjenił. To je za pólsku dujersku kapału Warszawsko-Lubelska Orkiestra Deta ­přičina, na swojej jězbje do Parisa w Małym Wjelkowje pozastać. Podpěrać budźetej hudźbnikow Drježdźanska kapała Banda Comunale a Małowjelkowski pozawnowy chór. Na wopytowarjow čaka pisany kwěćel tradicionalneje dujerskeje hudźby, kotraž zaklinči tež při zhromadnym hudźenju wšitkich třoch cyłkow.

Towarstwo Małowjelkowskich sotrownjow wšitkich lubowarjow hudźby přeprošuje, tónle njewšědny hudźbny po­dawk njeskomdźić. Přistup na areal je wot 18.30 hodź. móžny. Wo jědźe a napoje budźe postarane. Dary su rady witane. Wunošk wužija za saněrowanje twarjenjow, štož přichodnje z ponowjenjom třěchow zahaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND