Wiki móžnosćow na nowym městnje

wutora, 25. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Nic we Wojerowskej Łužiskej hali, ale w tamnišim hrodźe a w susodnym zwěrjencu chcedźa lětsa wiki móžnosćow přewjesć. Tam su so organizatorojo tele dny na městnje zetkali a sej nadrobnosće dorěčeli.  Foto: Silke Richter Nic we Wojerowskej Łužiskej hali, ale w tamnišim hrodźe a w susodnym zwěrjencu chcedźa lětsa wiki móžnosćow přewjesć. Tam su so organizatorojo tele dny na městnje zetkali a sej nadrobnosće dorěčeli. Foto: Silke Richter

Wiki móžnosćow we Wojerowskej Łužiskej hali su stajnje wulki podawk w měsće. Nětko njejsu za to jenož nowu městnosć namakali, ale so tež na wosebity termin dojednali.

Wojerecy (SiR/SN). Prěni raz wotměja ­so Wojerowske wiki móžnosćow lětsa w zwisku z měšćanskim dnjom dźěsća. Po tuchwilnym stawje přizjewjenjow chce so wjace hač třiceći towarstwow njedźelu, 4. junija, wot 10 do 18 hodź. w hrodźe a w susodnym zwěrjencu prezentować a swoje poskitki zjawnosći předstajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND